Algemene voorwaarden op factuur?

Wij hebben al eerder geschreven dat het niet verboden is om uw algemene voorwaarden op de achterkant van een factuur te zetten. Maar het is niet aan te raden om uw algemene voorwaarden alleen op de factuur te zetten en dus alleen dat moment te gebruiken als verstrekking van de voorwaarden. In deze situatie zijn de algemene voorwaarden namelijk te laat verstrekt en zijn zij niet van toepassing. De overeenkomst is immers al lang en breed gesloten.

Onlangs speelde een zaak bij de Rechtbank Noord-Nederland waarin algemene voorwaarden niet van toepassing werden verklaard doordat deze alleen op de facturen waren vermeld. Wat was er aan de hand?

Algemene voorwaarden op factuur?

Een onderneming verhuurde goederen aan een andere onderneming. Er is tussen partijen geen schriftelijke overeenkomst opgesteld. Partijen hebben een en ander telefonisch besproken en hebben destijds niet gesproken over algemene voorwaarden. Nadat de werkzaamheden zijn verricht, heeft partij B een factuur gestuurd aan partij A, op welke factuur naar de algemene voorwaarden werd verwezen.

Wat in deze zaak belangrijk was, was dat er een grote schade is opgetreden bij partij A. De rechter oordeelt dat partij B daar verantwoordelijk en aansprakelijk voor is. Partij B antwoordt echter door te stellen dat haar aansprakelijkheid in haar algemene voorwaarden beperkt is. De rechter oordeelt dat het pas naar algemene voorwaarden verwijzen op een factuur niet voldoende is om aanvaarding van de algemene voorwaarden aan te nemen en daarmee is e.e.a. dus te laat. Dat deze misser grote gevolgen heeft voor partij B moge wel blijken uit de te betalen geldsom: in plaats van circa € 500,- dient partij B € 35.000,- te betalen. Een enorm verschil!

Algemene voorwaarden in offerte

Om een bovenstaande situatie te voorkomen, raden wij aan om uw algemene voorwaarden al in het offerte stadium te overhandigen aan uw wederpartij. De algemene voorwaarden alleen op de factuur vermelden is dus niet genoeg!

De bovenstaande uitspraak is via de volgende link te raadplegen: Rechtspraak.

Algemene voorwaarden

Wij zijn u graag van dienst bij het opstellen en/of wijzigen van uw algemene voorwaarden. Ook kunnen wij u informeren en adviseren over de mogelijke valkuilen in uw situatie. Wij kunnen juridische algemene voorwaarden opstellen tegen zeer scherpe tarieven.

U kunt geheel vrijblijvend contact met ons opnemen!

Legal8

088 – 88 3 8888

20-10-2014