Incasso advocaat

  • Home
  • Incasso advocaat

Wij zijn géén regulier incassobureau. Wij zijn incasso advocaten en incasso bedrijfsjuristen. Dit verschil heeft voor u als ondernemer tal van voordelen.

Collect8 heeft echte drukmiddelen: wij laten onze tanden zien!

Een regulier incassobureau zal een paar brieven sturen en uw debiteur telefonisch benaderen om tot betaling over te gaan. Vaak blijft het daarbij. Het starten van een gerechtelijke procedure bij grote vorderingen (> € 25.000,-) kan een incassobureau niet. Ook kan een incassobureau geen beslag leggen of een faillissementsaanvraag indienen. Het houdt dus vrij snel op voor een regulier incassobureau.

Wij kunnen deze maatregelen wél nemen en laten daarmee onze tanden zien. Wij kunnen uw debiteur met juridische maatregelen onder druk zetten om tot betaling over te gaan.

Collect8 heeft juridisch verstand van zaken

Iedereen kan een incassobureau starten. Daar is geen diploma voor nodig. Het starten van een juristen- en advocatenkantoor kan niet zomaar: daarvoor gelden strenge eisen. De medewerkers van Collect8 hebben echter de masteropleiding rechten afgerond en zijn dus ‘meesters in de rechten’. Niet alleen hebben wij veel incasso ervaring, wij zijn in tegenstelling tot een regulier incassobureau ook deskundig als het aankomt op een gerechtelijke procedure, het leggen van beslag en het aanvragen van een faillissement. Hiernaast zijn wij in staat juridisch te reageren op alle verweren van uw debiteur: Collect8 heeft juridisch verstand van zaken.

Collect8 is snel

Bij ons heeft u binnen twee weken zekerheid of uw openstaande vordering betaald wordt of dat een gang naar de rechter nodig is. Bij een regulier incassobureau zal het vaak veel langer duren. En aan het einde van de rit zullen zij u vaak doorverwijzen naar een incasso advocaat. Daar schiet u dus weinig mee op!

Hoog slagingspercentage

Juist omdat wij staan voor “doorpakken”, is ons slagingspercentage hoog. Lukt het in de minnelijke fase niet omdat uw debiteur weigert mee te werken? Dan maar in de gerechtelijke fase! Het is toch zonde om een openstaande vordering zomaar af te boeken?

Wenst u met een van onze incasso advocaten of incasso bedrijfsjuristen te sparren? Bel ons gerust! T: 088 – 88 3 88 33