Incasso kort geding

  • Home
  • Incasso kort geding

 

In sommige situaties heeft u dermate veel spoed dat het voeren van een incasso kort geding gewenst is. U staat dan op zeer korte termijn bij de rechter, veel sneller dan in een reguliere incassoprocedure.

Executoriale titel

Hiernaast kunt u ook erg snel beschikken over een executoriale titel waarmee u uw debiteur tot betaling kunt dwingen. Er zit echter een aantal vereisten aan het starten van een kort geding incasso.

Spoed?

Heeft u zeer veel spoed bij het incasseren van uw openstaande vordering? Neem dan vrijblijvend contact met ons op en wij bekijken samen met u of het voeren van een kort geding tot de mogelijkheden behoort.